onsdag 22 augusti 2012

Smart av Moderaterna

Moderaterna framställs som de värsta syndarna i fråga om närvaron eller, rättare sagt, frånvaron på kommunfullmäktigesammanträdena i Uppsala kommun. Då låter man en person med kraft ryta till mot de egna. Därmed är det en moderat, som säger ifrån och som vill ha ordning i klassen. En av många funderingar, som väcks, är varför vissa personer över huvud taget kandiderar till fullmäktige. Ett svar, som inte kan vederläggas, men , som ligger nära till hands,är att fullmäktige är viktigt som plattform för en fortsatt karriär. Ty, det kan ju knappast vara drivkraften att vara med och påverka. Så här går det när karriärlusten blir viktigare än den ideologiska drivkraften vid nomineringarna.
Skicka en kommentar