torsdag 2 augusti 2012

Emma Wange träffar mitt i prick

Tack till Emma Wange. Ledarskribenten på Upsala Nya Tidning skriver i dag om reglerna för strandskyddet och tillämpningen av reglerna. Emma har fångat frågan på ett tydligt sätt. Miljöministern vill att reglerna åter ses över. Här påpekar Emma Wange helt riktigt att någon översyn behövs inte. Den förändring, som genomfördes för tre år sedan var oklok. Att lägga ansvaret för dispensgivning på kommunerna är feltänkt. Huvudargumentet var att det är lokalt man bäst bedömer värdet och nödvändigheten av att skydda stränderna. Det har dock, föga förvånande, visat sig att naturhänsyn alltför ofta får vika för lokala exploateringsintressen. Men hur kunde man tro något annat? Frågan diskuterades ett antal gånger under mina år i riksda´n. I de debatterna bestod min motsida av Moderater, Centerpartister och Kristdemokrater. I mitt eget parti fanns några, som lämnat den i partiet tidigare tydliganaturvårdslinjen. Skyddet av våra stränder är ingen lokal fråga. Återför dispensgivningen till länsstyrelserna och överprövningen till Naturvårdsverket. Dock måste detta ges reella möjligheter att granska, vilket tidigare inte var fallet.
Skicka en kommentar