tisdag 31 juli 2012

Begränsa inte strandskyddet

Debatten om strandskyddet fortsätter. Representant för Medborgarrättsrörelsen skriver i dag om att strandskyddet inte fungerar. Nej, det gör det inte, men inte av de skäl representanten för Medborgarrättsrörelsen, Sture Åström, anger. Åströms budskap är i korthet att privata ägare har större intresse än offentliga sektorn av att sköta sin egendom. Jag kan inte frigöra mig från intrycket att vad Åström menar med att sköta handlar om att i någon mening se till att ha gröna klippta ytor. Dock är att sköta ett område ibland samma som att inte alls röra. Men strandskyddet är på väg att försämras. Lena Ek, miljöminister, lär ha tyckt att det ökade ansvar, som lagts på kommunerna inte alltid fallit väl ut. Vi var många, som varnade för detta när man ville flytta dispensgivningen från länsstyrelserna och Naturvårdsverket till kommunerna och länsstyrelserna. Strandskyddet är en nationell fråga och avsteg avgöras på just nationell nivå. Men Centern var pådrivande i frågan om ändringen av strandskyddslagstiftningen. När Åström skriver att strandskyddet tillsammans med allemansrätten används av tjänstemän med egna politiska agendor. Vad antyder han härmed? På vad grundar han påståendet?
Skicka en kommentar