tisdag 31 juli 2012

Ny kärnkraft om femton år?

"Vattenfall har ansökt om att få ersätta en till två av de befintliga kärnkraftsreaktorerna med nya. Enligt Vattenfall är det ett led i att analysera förutsättningarna inför en eventuell investering i nya reaktorer. Att uppföra och ta en ny reaktor i drift är en lång process med prövningar i flera steg. Det krävs tillstånd av regering, mark- och miljödomstolen. Hela processen kommer att ta 10—15 år från ansökan till dess att en eventuell reaktor kan tas i drift, skriver Lennart Carlsson, avdelningschef på myndigheten." Visar inte detta att nu krävs hårdsatsning på förnybara energikällor? Inte före 2030 kan någon ny reaktor tas i bruk. Vad händer fram tills dess? Vad som helst hinner ske. Om inte avfallsfrågan för kärnkraften hinner lösas och ansvarsfrågan i samband med eventuella olyckor med kärnkraften klaras ut kommer nog inga nya reaktorer att byggas. Slutsats: Satsa på utveckling av sol- och vindkraft
Skicka en kommentar