torsdag 16 augusti 2012

Skriver om dagens nyheter

Det finns för lite av kommentarer till kommentarer. Jag menar, det som förmedlas av media får förbli sanningar. Jag menar inte att vad jag hör i radio och TV och läser i tidningar är lögner (annat än i några få fall), men mer frågor om det som förmedlas skulle bidra till att skapa balans. I frågan om tillsynen inom och av statliga verk väcks för mig frågan om statens kompetens att bedriva verksamheter. Staten har en styrande roll med lagar och förordningar som instrument. Den rollen klarar man inte bra. Man ger kommuner och landsting direktiv men förmår inte skapa avsedd effekt. Regeringen ska ha ett ansvar för statliga verk. Detta ansvar klarar man inte. Det ska inte vara möjligt att hantera skattepengar på dewt sätt, som nu sker, inom, till exempel, Tillväxtverket och Stiftelsen för strategisk forskning. Tanken på att staten ska ta hand om och ansvara för vissa verksamheter, som i dag är kommunala, skrämmer.
Skicka en kommentar