lördag 29 september 2012

Hållbarhet kräver samverkan

Mälardalsrådet är en förening för ökat regionalt samarbete och en mötesplats för politiker. Ett bra exempel på fråga, som kräver samarbete är den som "En hållbar resa" handlar om. Vi åkte med biogasdriven buss genom de i Mälrdalsrådet ingående fem länen. Vi besökte Statoil i Järna, regionens första publika tankställe för flytande metan. Vi åkte vidare till Eskilstuna, där vi fick en rundvisning på Eskilstuna Energi och Miljös optiska sorteringsanläggning. Under eftermiddagen visades Valla gård i Katrineholm och Fröstorps gård i Örebro; båda sina gårdsanläggningar för biogasproduktion, i stor respektive liten skala. Andra dagen ägnades åt Gryta Avfallsanläggning, provkörning av Subarus gasbilar och slutligen en information om pågående biogasforskning vid SLU och JTI i Uppsala. Kunskapsinhämtning är en viktig del i den process, som ska leda fram till politiska initiativ. Biogas Öst har under de två dagarna försett oss med sådan. Nu är det upp till oss politiker att verka för, tillsammans i regionen, en utveckling av biogasproduktionen, som en del av en strävan mot hållbar samhällsutveckling.
Skicka en kommentar