söndag 30 september 2012

Marit och grisarna

Marit Paulsen har träffat representanter för EU-kommissionen och flera stora livsmedelskedjor för att diskutera effekterna av de nya djurskyddsregler för grisar, som börjar gälla den 1 januari 2014. I dagslägen skulle bara fyra av EU:s 27 länder uppfylla de nya kraven. Det finns därför en stor risk för att "olagligt" griskött dyker upp på hyllorna nästa år, även i Sverige. - Livsmedelsföretagen försöker ta sitt ansvar, men det krävs en bättre överblick av hur reglerna efterlevs på de enskilda gårdarna för att de ska kunna göra sina inköp, säger Marit. En av aktörerna beskrev situationen som att "flyga med ögonbindel"! Det är mycket oroväckande menar Marit, vars olika förslag på djurskyddsområdet beskrevs av EU-kommissionen "som en viktig del av den framtida lösningen".
Skicka en kommentar