lördag 29 september 2012

Roksdagsledamöter studerade biogas, men sen då?

Läste just nu om att LRF och branschföreningen Energigas Sverige ordnat en studieresa för Västsvenska riksdagspolitiker och regionpolitiker från miljönämnderna för någon vecka sedan. Utöver politikerna deltog några tjänstemän från regionen totalt var man drygt 20 personer. I vår resa deltog närmare fyrtio personer. Det är utmärkt att riksdagsledamöter tar del av vad som pågår i fråga om hållbarhetssatsningar och får veta vilka hindren är för fortsatt utveckling av hållbara lösningar.Men likt vår situation i Mälardalsrtådet är utmaningen hur vi åstadkommer initiativ och resultat. Hur kommer riksdagsledamöterna att agera efter studieresan? Min gissning är att den på sin höjd leder till en motion, kanske hinns den med denna motionsperiod, annars får den vänta ett år (En märklig ordning, som man fortfarande inte har lyckats ändra på. Jag motionerade ett par gånger omkring år 2000 och föreslog motionstid under hela riksdagsåret. Administrativa problem är förklaringen. Det demokratiska problemet tycks inte oroa många.) Den motion, som eventuellt kommer att inlämnas kommer sannolikt att avslås. Detta visar ytterligare hur viktigt det är att vi regionalt tar tag i den typ av hållbarhetsfrågor, som biogasefrågan utgör.
Skicka en kommentar