måndag 1 oktober 2012

Kan arbetsförmedling bli effektivare?

Detta skrev jag för många år sedan. Kanske äger det giltighet även i dag. Om arbetsförmedlingen idag skulle kunna anmälas till Allmänna reklamationsnämnden skulle den antagligen fällas. Arbetsförmedlingarnas huvudsakliga sysselsättning är knappast att förmedla arbeten utan snarare att som myndighet övervaka dem som uppbär arbetslöshetsersättning. De privata aktörerna skär däremot pipor i vassen genom sin personaluthyrning, förmedling och rekrytering. Vissa personal-, yrkes- och fackliga organisationer har också startat egen förmedlingsverksamhet sedan monopolet upphört. (Kanske kan man beklaga och sakna tidigare och tryggare tider, men de har med fräscha ögon gått i den typ av arbetsmarknad vi har fått och antagligen kommer att få leva med – korta anställningar, flexibilitet och utbytbarhet men också med service och tillmötesgående mot dem, som tar deras tjänster i anspråk).
Skicka en kommentar