måndag 1 oktober 2012

Traditionalism i arbetsmarknadspolitiken

TROTS ATT hundratusentals invånare i vårt land under senare år gått igenom eller fortfarande sitter fast i arbetslöshetens eklut kännetecknas arbetsmarknadspolitiken av en förvånande traditionalism och brist på nytänkande. Insikten om att det sena nittiotalets arbetslöshetsvåg inte är konjunkturellt utan strukturellt betingad har inte fått önskat genomslag. Metoden att lappa och laga, ge konstgjord andning och vänta på bättre tider har gett vissa resultat men inte tillräckliga. Att ta djupare andetag och skapa en hållbar arbetsmarknadspolitik, grundad på de förutsättningar som råder i vår postindustriella framtid, har inte varit möjligt.
Skicka en kommentar