måndag 1 oktober 2012

Sammanför systemen

Skulle vi kunna sammanföra den flora av försäkrings-, bidrags- och ersättningssystem vi idag har skulle systemet bli mer lätthanterligt och överskådligt och möjligheten att parallellt utnyttja fler än ett skulle drastiskt krympa, vilket i sin tur innebär att den övervakande funktionen kunde minskas.
Skicka en kommentar