måndag 1 oktober 2012

Svårt kombinera stöttning med övervakning

Det måste vara svårt, både för tjänstemannen vid arbetsförmedlingen och för den som söker jobb, att kombinera den stöttande funktionen och den övervakande myndighetsutövningen. En lösning vore att överföra hela myndighetsutövningen till försäkringskassan som redan handhar bland annat utbildningsbidragen, som kommer arbetslösa till del. Då kunde man frigöra resurser inom arbetsförmedlingarna för att verkligen ge stöd till de arbetslösa på deras egna villkor och bjuda på konkurrens till de personaluthyrare som idag utnyttjar personer med en svag ställning på arbetsmarknaden.
Skicka en kommentar