söndag 21 oktober 2012

Pinsam debatt

Jag tycker det är futtigt och pinsamt. "Det är den politik, som förts i Uppsala, som är orsaken till att skolnedläggningar nu väntas ske", skrev nyligen tre Socialdemokrater. Det är möjligt att man borde ha varit mer förutseende. Antalet elever förändras över tiden. Men att försöka plocka poäng på det här sättet kallar jag futtigt. När agerade Socialdemokraterna för att undvika den situation, som uppstått. Nej, konstatera att förändringar måste göras och se till att ta det ansvar ni har. Kanske finns de personer, som attraheras av Socialdemokraternas klokskap. Men jag gör det inte. Kommunpolitiker i Uppsala, ägna er åt att debattera de politiska frågorna. Vad vill vi åstadkomma med skolpolitiken och med vilka medel.
Skicka en kommentar