onsdag 28 november 2012

Är sopförbränning helt plötsligt miljövänlig?


Jag engagerade mig mycket under några år i frågan om  andra mer hållbara och miljövänligare vägar för avfallshantering än förbränning.

För att stimulera till avfallsminimering, materialåtervinning och biologiska behandlingsmetoder torde en särskild viktbaserad skatt på sopförbränninginföras och som likställer denna typ av förbränning med att deponera sopor.

amarbetet inom EU är oerhört viktigt för att på internationell basis lösa dessa gränsöverskridande problem med dioxinutsläpp. En miljöpolitik med kvalitet värnar kvaliteten på luften vi andas.

-

Skicka en kommentar