onsdag 28 november 2012

Socialliberala uppdrag


Klimatfrågan är vår tids viktigaste miljöfråga. Utöver den måste vi värna om vårt naturarv. Fler områden måste ges kvalificerat skydd som naturreservat. Fler nationalparker och natur- och kulturreservat behövs för att skydda exklusiva naturlandskap. Antalet Natura 2000-områden måste utökas. De orörda älvarna ska bevaras. Reglerna för strandskydd ska tillämpas hårdare än vad som sker i dag i områden där exploateringstrycket är stort.

Däremot ska även fortsättningsvis dispens från strandskyddsbestämmelserna kunna medges under förutsättning att starka miljöskäl inte talar för motsatsen. Det viktiga är att vi håller fast vid det generella strandskyddet. Det är ett socialliberalt ansvar att driva miljöfrågorna. Ansvaret kommer alltid att inbegripa de  människor som har det svårast och vi socialliberaler kommer inte heller att blunda för vårt ansvar för kommande generationer. Solidaritet här och nu och med kommande generationer.

Skicka en kommentar