måndag 12 november 2012

Roslagshagar

"Projekt Roslagshagar är ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen och Världsnaturfonden WWF som startade år 2001. Det fungerar som ett paraplyprojekt för flera delprojekt och verksamheter. Verksamheten genomförs till stor del genom Upplandsstiftelsen. I Upplandskustens karga och småskaliga landskap måste brukare vara påhittiga, engagerade, samarbeta med andra, och vara mångsysslare för att kunna försörja sig på heltid. Projekt Roslagshagar finns till för att underlätta för dessa brukare och andra som är intresserade av att vårda landskapet. Projektet bygger på ett gott samarbete med mark- och djurägare, samt med andra berörda organisationer, kommuner och myndigheter. Hållnäshagar ingår i Projekt Roslagshagar och omfattar den del av Roslagshagar som ligger på Hållnäshalvön."
Skicka en kommentar