måndag 12 november 2012

Uppsala Naturskola

Jag visste inte det. Uppsala Naturskola har fyllt tjugofem år. Borde jag ha fått veta det? Jo, absolut. Denna viktiga verksamhet måste bli mer känd. Naturskolan sorterar under Upplandsstiftelsen. I dess styrelse sitter representanter för landstinget och länets åtta kommuner. Varför har jag inte av "mina" representanter informerats om denna och förresten andra frågor? Den politiska styrelsen har väl ett ansvar för att föra information vidare inom sitt parti. Inte ett ord har sagts eller skrivits av mitt partis representanter hittills under mandatperioden. Från Naturskolans hemsida: "Uppsala Naturskola drivs av Uppsala kommun och är en resurs för hela kommunen. Vi hjälper främst skolor och förskolor att ge eleverna en relation till naturen, med målet att öka deras kunskaper om naturen och förmåga att verka för en hållbar utveckling. Om det är roligt lär man sig bättre! Vi hjälper vuxna att göra lärandet roligt för barnen, samtidigt som vi jobbar i den bästa hälsofrämjande miljön - ute! Naturskolan fyller 25 år! Den 4 oktober 1987 invigdes den första naturskolan i Uppsala län. Nu stakar vi ut riktningen för det kommande kvartsseklet."
Skicka en kommentar