måndag 12 november 2012

Sverige som världens centrum för fredssträvanden

Fredsforskningen är ett reguljärt ämne på Uppsala universitet. Läget är värre på andra ställen. Varför är det så svårt att få anslag till fredsforskning. Jo, visserligen har ämnet vid Uppsala universitet fått ökat anslag, men med denna internationellt kända forskning skulle Sverige, inte bara Uppsala universitet, bli ett centrum i världen för fredsforskning och fredsinsatser. Ge universiteten i Umeå, Lund, Stockholm och Linköping möjlighet att införa fredsforskning som ett ämne. Sverige och världen skulle tjäna på detta.
Skicka en kommentar