måndag 12 november 2012

Filmspången

Här en gammal nyhet, som är värd att spridas. Hämtad från Upplandsstiftelsens hemsida. Nu är kyrkstigen över Filmsjön provvandrad och spången invigd 25/8 2012 Helgens utflykt startade vid skidstadion i Österbybruk. Vandringen följde Upplandsledens sträckning fram till Films kyrka. Med ledning av Hans Gustavsson och naturguide Berndt Godin, genomfördes vandringen av 20 vandrare. Vid den nya spången och fågeltornet genomfördes en kort invigningsceremoni. Inblandade i bygget av den nya spången fick klippa av några buskar sly. Tack vare markägaren Svante Svensson arbete med grävning av vass och dy har en jordbank underlättat byggandet av spången. En vattenspegel har också skapats. För vandraren har sträckan blivit intressantare och vackrare att passera. Films kyrka kommer också i blickfånget. Vid kyrkan finns det tillgång till dricksvatten och bänkar. Parkering finns också för den som vill starta vandringen mot Risön och Florarna. Films SK, Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen har samarbetat i projektet. Det har finansierats genom medel för Lokala kommunala naturvårdsprojekt.
Skicka en kommentar