måndag 12 november 2012

Ta kontakt med landstingspolitikerna

Vi har brister i vår demokrati. Till en del handlar dessa om frånvaron av kommunikation mellan medborgarna och deras valda representanter. Förtroendevalda behöver, inte bara berätta hur man ser på olika frågor, utan också få synpunkter och ny kunskap. Det finns en tveksamhet, inte minst bland kommun- och landstingsanställda, att ta kontakt med politiker, ja rent av en uppfattning att det inte är tillåtet. I fråga om tjänstemäns handläggning av ärenden är en formell ordning emellertid nödvändig att tillämpa. Kontakter kan inte heller tas av politiker i syfte att ge direktiv in i organisationen. Politiska beslut fattas alltid av en grupp politiker. För mig är det självklart att välfärdsbygget måste ta sin utgångspunkt i den minsta enheten, den individuella människan. Därför är lyssnandet och dialogen nödvändiga förutsättningar för att skapa ett hållbart bra förhållande mellan medborgarna och deras ombud Därför vill jag uttrycka önskemål om ökade kontakter mellan anställda inom landstinget och landstingspolitikerna. Nja, inte bara önskemål, jag rekommenderar. Jag rekommenderar också medborgarna att ta kontakt med våra politiker. Jag får fortfarande mail och samtal från patienter trots att mitt parti inte längre innehar ordförandeposten i Patientnämnden.
Skicka en kommentar