måndag 26 november 2012

Vi dyrkar ju solen

Nu dyrkar vi solen mer än någonsin. Den är inte farlig och den är förnybar. Det finns en kö på mer än tusen; ansökningar om statligt stöd för uppsättning av solceller . Stödet ska förlängas i fyra år. Bra. Mindre bra är att summan att fördela är lägre än den varit.
Fokus ligger på energieffektivisering, förnybara bränslen och förändrade olje- och gasflöden, skriver Miljö & Utveckling. Tittar man på nuläget är fossila bränslen fortfarande det som driver världens bränslebehov. Bidragen till dessa bränslen ökade under fjolåret med hela 30 procent. Men förnybara bränslen knappar in på kolet och blir den näst största källan till värme och el och klättrar upp till förstaplatsen år 2035.
Se här, en politisk utmaning. Finns viljan, finns möjligheterna

Skicka en kommentar