fredag 16 november 2012

Mycket återstår

Det återstår emellertid mycket att göra för att om möjligt rädda Östersjön Vad som fortfarande saknas är en långsiktig plan för bevarandet av den biologiska mångfalden i och kring Östersjön. EU är ett viktigt instrument för att lösa de gränsöverskridande miljöproblemen. Som medlem av EU har Sverige inflytande över den gemensamma miljöpolitiken. Oavsett om Sverige är med i EU eller inte påverkas miljön av våra grannländers miljösituation. Och EU har potential att bli världens bästa miljöorganisation. Föroreningar i luften och utsläpp i vatten bryr sig inte om nationsgränser. För att minska miljöförstöringen krävs att gemensamma miljöregler är tydliga. Styrkan med EU:s miljöarbete är särskilt viktig i det globala miljöarbetet. För att minska växthuseffekten är det viktigt att varje land tar ansvar för att minska sina koldioxidutsläpp. Ett skäl till att länder inte vill skärpa koldioxidskatterna på enbart nationell nivå är att det riskerar att försämra konkurrenskraften för den inhemska industrin.
Skicka en kommentar