måndag 12 november 2012

Politiker kan tjäna upp till kanske åttio tusen på ett år

Det sägs ock skrivs att en av skillnaderna mellan USA och Sverige är synen på att tjäna pengar. I USA beundrar man, i Sverige ser man ner på. Är det sant? Gruppen politiker sägs tjäna för mycket. 97 procent av Sveriges politiker utför sina uppdrag vid sidan av ett arbete. Ersättningen består av ett sammanträdesarvode och ersättning för förlorad lön. Förtjänsten av politiskt arbete kan för den gruppen uppgå till tusen till åttio tusen kronor per år. Det finns flera exempel på att politiker går back på sitt politiska engagemang.
Skicka en kommentar