söndag 11 november 2012

Fackföreningsrörelsen motarbetar demokratisering?

Bo Rothstien, skriver i dag om demokratisering av företag i en marknadsekonomi. Han skriver att det i Sverige är ovanligt med demokratiskt styrda företag och skyller detta på fackföreningsrörelsen. Nja, inte helt. Han menar också att i Sverige saknas modeller för hur demokratiskt styrda företag ska organiseras. Resonemanget kring fackföreningsrörelsens ansvar vilar på en undersökning om fackföreningars vilja att hjälpa till om några medlemmar skulle vilja starta, till exempel, en privat skola. Undersökningen pekar på en bristande vilja. Det här är naturligtvis intressant. Dock undrar jag om motviljan uttrycker motstånd mot demokratisering. För en som inte läst den bok där frågeställningen behandlas är det svårt att motargumentera. Men efter att ha läst Rothsteins artikel skulle man kunna ställa frågan om undersökningsresultatet kan var rent av ett uttryck för demokratisering. Kan det vara så att man ser det föreslgna företaget som ett sätt att komma undan insyn och öppenhet och att det därigenom minskar graden av demokrati. Nej, egentligen kan det inte vara så. Seriösa forskare faller inte i sådana gropar. Alltså återstår att få till stånd samtal mellan politiken och fackföreningsrörelsen om hur vi åstadkommer ett mer demokratiskt ekonomiskt system
Skicka en kommentar