söndag 11 november 2012

Uppsnappat från FP i EU

Öppenhet, effektivitet och ökad rättssäkerhet. Med en allmän förvaltningslag ska det bli lättare för allmänheten att få tillgång till handlingar från EU:s olika institutioner och myndigheter. I stället för att som i dag ha olika regler kring offentlighetsprincipen i de olika myndigheterna. - Dagens system där de flesta av EU:s institutioner och organ har olika regler är förvirrande för medborgarna, därför uppmanar vi EU-kommissionen att presentera ett lagförslag kring detta viktiga område så snart som möjligt, säger Cecilia Wikström som företrätt den liberala gruppen i diskussionen i det rättsliga utskottet som på tisdagen med bred majoritet röstade för en rapport som uppmanar EU-kommissionen att presentera ett lagstiftningsförslag. Organiserad brottslighet Olle Schmidt har varit i Italien med Europaparlamentens utskott mot organiserad brottslighet för att studera landets anti-maffia arbete. Delegationen besökte Sicilien, Milano och Rom för att lära av politikernas, det civila samhällets och myndigheternas gemensamma insatser mot den organiserade brottsligheten i Italien. - Vad som förvånade mig var att också norra Italien som är den välmående delen av landet hade stora problem. Brottsligheten flyttar efter pengarna, den är inte längre lokal utan global, var Olles slutsats. EU:s miljökommissionär I veckan träffade Marit Paulsen - som nu är åter efter sin operation - EU:s miljökommissionär, Janez Potocnik, för att presentera sin vision om det livsviktiga kretsloppet mellan stad och land. Tidigare i veckan träffade hon f ö miljöminister Lena Ek, och passade även då på att redogöra för sina tankar kring rening av avloppsslammet och återföring av näringsämnena till åkern. - Det kändes upplyftande att få diskutera detta med miljökommissionären. Detta är ju en fråga av största vikt för vår framtid och det kändes att han tog den på allvar, menade Marit efter mötet. Nästa vecka: Cecilia deltar i ett seminarium i Helsingfors om framtidens Finland, Sverige och Tyskland för beslutsfattare, näringsliv, medier och medborgare. Olle och kollegerna i utskottet för inre marknad och konsumenträtt frågar ut den maltesiske utrikesministern Tonio Borg som är förslagen som ny kommissionär efter John Dalli. Marit är i Parma den 12-14 november för att öppningstala på 10-årsjubiléet för EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, EFSA (som hon var med om att skapa en gång i tiden).
Skicka en kommentar