torsdag 8 november 2012

Ta bort regler och skyltar

I dag upptas hela insändarsidan i Upsala Nya Tidning av cykeltrafikfrågor. Någon anser att Polisen har abdikerat. Nog är det lätt att hålla med. Varje gång jag rör mig på St. Persgatan mellan Östra Ågatan och Dragarbrunnsgatan möts jag och passeras jag av cyklister på den sträcka där fordonstrafik är förbjuden. Är förklaringen att man inte vet vad skylten betyder eller är den att man struntar i reglerna? För mig är det inte troligt att så många inte vet. Det är inte möjligt eller lämpligt att tala om för Polisen hur den ska prioritera i sitt atbete. Men att ha regler, som inte efterlevs och vars överträdelser aldrig beivras, måste ifrågasättas. Jag förväntar mig av Polisen och kommunen att man klarar ut vilka skyltar man borde ta bort, emedan dom inte fyller någon funktion. Något, som gränsar till skandal är när jag i måndags ser två polismän promenera på nämnda sträcka utan att bry sig om överträdelser. Man var troligen på väg till ett specifikt uppdrag, varvid annan bevakning inte är aktuell. Varför finns regler för körning i cirkulationsplatser? Min gissning är att högst trettio procent av bilisterna använder blinkrarna på ett korrekt sätt. Jag har dock aldrig sett en bilist bli stoppad trots felaktigt beteende. Ta bort alla regler och skyltar vars efterlevnad och åtlydnad aldrig prövas.
Skicka en kommentar