fredag 9 november 2012

Politometern bra översikt av politiska bloggar

Det finns en sajt, som heter Politometern. Här samlas och förs statistik över de bloggar, som har partipolitisk anknytning. Jag har anmält min blogg till sajten. Härigenom får bloggen en större spridning. Jag har några gånger besökt Politometern, av nyfikenhet. Mest intressant är att ta del av de bloggar, som skapar kommentarer. Den delen kan möjligen ses som kvalitetsjämförelse. Även kvantiteten mäts. Siffrorna ändras dagligen, men det framgår inte om siffrorna avser dagens datum. Man kan emellertid känna betänkligheter kring en kvantitetsmätning. Vilken funktion fyller den? Kan den rent av locka till inlägg utan innehåll? Men trots allt, Politometern fyller en funktion och kanske en ännu större sedan jag förstått principen för sammanställningarna
Skicka en kommentar