torsdag 8 november 2012

Åldersdiskriminering

"Diskrimineringslagstiftningen omfattar även åldersdiskriminering. Men inte på alla områden - ännuUtvidgat skydd mot åldersdiskriminering (AU3) Diskriminering på grund av ålder är i dag förbjuden inom arbetslivs- och utbildningsområdena. Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas den 1 januari 2013 till fler samhällsområden: varor, tjänster, bostäder, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och offentlig anställning. Det ska finnas undantag från förbuden. Det ska även i fortsättningen vara tillåtet att ha nedre åldersgränser för tillträde till barer och restauranger som serverar alkohol. Vidare ska försäkringstjänster undantas.. Riksda´n tar inom kort ett viktigt beslut, som breddar grunden för diskriminering." Nu undrar man ju varför politiken inte finns med, eller gör den kanske det. "Gubbar i grå kostymer", är det diskriminering? "Gubbar i slips" är väl också ett uttryck, som syftar till att misstänkliggöra en hel grupp. Jag ser fram mot att en politiker lämnar in en anmälan. "Tanterna i FI" får nog akta sig.
Skicka en kommentar