torsdag 8 november 2012

Uppsnappat från riksda´n

Jag har under åtminstone tio års tid skickat informationsbrev till ett antal partivänner. Dessa upphör nu. Jag har bland annat spanat efter beslut i riksdagen, av vilka jag skickat ut en del. Nu kommer jag att då och då kommentera en del beslut. Förra inlägget, om åldersdiskriminering är ett sådant exempel. Här ett annat: Omhändertagna barn som utsatts för övergrepp ska få ersättning från staten (SoU3) Personer som har blivit omhändertagna av de sociala myndigheterna som barn eller unga och som har utsatts för övergrepp eller försummats ska få ekonomisk ersättning från staten. Rätten till ersättning gäller personer som har placerats i fosterhem eller på institutioner under perioden 1920–1980 och som blivit utsatta för allvarliga övergrepp eller försummats på ett allvarligt sätt i samband med vården. Ersättningen är 250 000 kronor. Den som vill ansöka om ersättning kommer att kunna lämna in en ansökan till en särskild nämnd. Nämndens beslut kan inte överklagas. Att ersättning endast betalas ut till dem som drabbats fram till 1980 beror på att i princip alla brott som begåtts fram till dess är preskriberade. Den som blivit utsatt för ett brott senare än detta kan, om brottet inte är preskriberat, fortfarande få ersättning genom en vanlig rättsprocess. Den nya lagen gäller från den 1 januari 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag
Skicka en kommentar