söndag 2 december 2012

Antibullerupplysning erfordras


Stadens brus kan vi inte undgå; det är en del av stadens liv. Men för många utgör bullret ett onödigt lidande. Självklart skall nya byggnader alltid byggas så att tysta sidor för sovrum säkerställs. Buller kommer dock inte bara från trafiken utan även från källor som människorna själva kan styra över. Stora förskolegrupper finns fortfarande och hög musik spelas på många inneställen. Till råga på allt finns en del personer, som vill att civil flygplats ska etableras intill Uppsalas centrum.
Större kraft måste läggas på förebyggande åtgärder, men även på information i syfte att öka medvetenheten hos främst unga människor.
Tidigare fanns antirökupplysning i skolorna, nu behövs antibullerupplysning.

Skicka en kommentar