torsdag 29 november 2012

Är hoten ideologiska


Hoten mot natur och miljö är överhängande. Hoppet om en lösning sätter vi till de ideella krafterna i andra organisationer än de politiska.
Många människor, däribland många politiker, tycks anse att miljöproblemen är, i stort sett,  lösta. Tydligast framträder den synen på den politiska högerkanten. Centern intar en egendomlig position genom att massmedierna envist kallar centern ett grönt parti.
Kontrasten till en socialliberala politik, som syftar till att skydda naturen för framtida generationer, är tydlig. Jag anser att hoten mot natur och miljö är, fortfarande, överhängande. Hoppet står till att de ideella krafterna i andra organisationer än de politiska blir effektivare lobbyister.

Koldioxidutsläppen, som bevisligen är en delförklaring till förändringar av vårt klimat, måste radikalt reduceras.
Det tycks vara kunskapen härom som saknas när högt uppsatta politiker högljutt protesterar mot, till exempel, införande av trängselavgifter för bilar i en storstad utan att vilja ange miljövänliga alternativ, bilfria gator och dubbdäcksförbud.


Skicka en kommentar