torsdag 29 november 2012

Uppsnappat från riksda´n om resultatutjämningsreserver

Kommuner och landsting får större möjligheter att själva kunna jämna ut intäkter över tid. De ska kunna bygga upp så kallade resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Då kan de reservera en del av överskottet i goda tider som de sedan kan använda för att täcka underskott i en lågkonjunktur. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013. Det blir även möjligt (borde formuleras: det blir möjligt att även reservera...) att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010.
Jag inser att jag läser tidningen slarvigt. Jag har inte läst om detta annat än som uppsnappat från riksda´n. 
Skicka en kommentar