fredag 30 november 2012

Allmän jakt på varg


Det finns fortfarande riksdagsledamöter, som vill att allmän jakt på varg ska införas.

Varför vill man utrota just den arten? Hur ser man på människans ansvar?

Skyddet av hotade arter är en viktig del av bevarande av biologisk mångfald. Vi har ett särskilt ansvar att värna våra rovdjur. De fem stora rovdjuren björn, varg, lo, järv och kungsörn, måste få utveckla livskraftiga stammar i Sverige. Skyddsjakt ska starkt begränsas till dess att populationerna är tillräckligt stora för att överleva långsiktigt. Undantag kan göras i renbetesområden.

Allmän jakt på varg är en uppfattning som ligger långt från den socialliberala förvaltarskapstanken, som innebär att vi inte har rätt att förbruka jordens resurser utan endast bruka.


Skicka en kommentar