fredag 30 november 2012

Höj ambitionerna med patientsäkerheten


Synd att man i landstinget vid upprättande av sin planering inte tar hjälp av engagerade och kunniga personer. Ett exempel är avsnittet om patientsäkerehet. Det kan bli så att man nöjer sig med några allmänna formuleringar.  
Om man skulle komma att nöja sig med, till exempel sådana här formuleringar, räcker inte det. Åtminstone inte om man vill ligga i framkant
  • Utveckla, följa upp och samordna patientsäkerhetsarbetet.
  • Patienternas delaktighet i vården ska förbättras, t.ex. genom skriftlig information om den vård de ska genomgå.
  • Utöka läkemedelsgenomgångarna för äldre.
  • Förbättra arbetet kring vårdrelaterade infektioner och skador.
  • Utveckla säkra och fungerande vårdkedjor."
Skicka en kommentar