tisdag 11 december 2012

Det är inte Akademiska, som minskar


I en debattartikel i dagens Upsala Nya Tidning påstås att Akademiska sjukhuset ska minska antalet vårdplatser vid infektionskliniken. Akademiska sjukhuset är en förvaltning inom landstinget. (Märklig benämning på en väldigt stor enhet, som bedriver vårdverksamhet). På även tidningens första sida sägs Akademiska ska minska platsantalet.
En förvaltning har till uppgift att ta fram underlag för politiska beslut och att genomföra fattade beslut. I en beställa - utföraorganisation som landstinget är, förhandlar ett politiskt organ med ett annat. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förhandlar med Produktionsstyrelsen. Akademiska sjukhuset har sedan att efterleva de beslut Produktionsstyrelsen fattar. Ja, det borde vara så. Men i vårt landsting är det så märkligt att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förhandlar med förvaltningarna. Produktionsstyrelsens roll blir härigenom mycket märklig. (Konstigt att media aldrig ifrågasätter ordningen, eller rättare sagt oordningen).
I den fråga, som debattartikeln tar upp, måste rimligen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ha ändrat sin beställning. Alltså måste HSS ställas till svars. Om inte så är fallet måste HSS konstatera att Produktionsstyrelsen begår ett avtalsbrott. Men eftersom HSS inte förhandlat med Produktionsstyrelsen är det Akademiska, som bryter avtalet. Men på vilken grund gör Akademiska detta?
Skicka en kommentar