söndag 9 december 2012

Begränsa sopförbränning


Ordspråket ”Låta naturen sköta resten” lär anspela på anekdoten om den illitterate rådmannen som föreslog att man i stället för att köpa tio gondoler till parkens kanaler bara köpte två, en hanne och en hona, så fick naturen sköta resten”.
Producera sopor, det är ju bara att bränna
”Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.” Det här är ett delmål inom nationella målet God bebyggd miljö.
Det finns nu många tecken som tyder på att den kraftiga utbyggnad av avfallsförbränning som pågår i kommunerna innebär en omprioritering i fråga om hanteringen av avfall. Signalen till företag och medborgare är att förbränning går före återvinning. Med andra ord innebär utbyggnaden att produktionen av avfall stimuleras. 
FP, S, MP och V röstade en gång  ja till att införa skatt på förbränning av hushållssopor (två folkpartister röstade emot). Den utveckling vi nu har med utbyggnad av antalet anläggningar innebär bland annat att produktionen av sopor stimuleras, men som skulle kunna bromsas.
Skicka en kommentar