söndag 9 december 2012

Miljön valfråga 2014

Det entoniga men viktiga mantrat Skola, vård och omsorg kommer knappast att få ett lika stort utrymme vid valet 2014 som 2010. Den likriktning av partiernas politik vi sett de senaste åren kan inte fortsätta om de politiska partierna ska framstå som självständiga och oberoende av varandra. Utan att ha tillgång till någon politisk kristallkula tror jag att det blir, förutom på vårdpolitikens, på miljöpolitikens område partierna kommer att skilja sig åt och ifrån varandra. Det är i så fall bra och kan bli ett, men ett viktigt, steg på vägen mot en hållbar samhällsutveckling både här hemma och globalt. Miljöpolitiken kan komma att bli avgörande för vilken konstellation, som sätter sig i regeringsförhandlingar i slutet av september 2014. Förhoppningsvis sker det med blocken helt upplösta. 
Skicka en kommentar