söndag 9 december 2012

Hållbart samhälle, ett samhälle utan våldVi talar om hållbarhet. De flesta menar ekologisk hållbarhet, några talar om även ekonomisk och social hållbarhet. 
Men varför är det så svårt att få förståelse för att hållbarhet går inte att åstadkomma i samhällen där våld och ofred råder. Jag har några gånger i styrelsen för Mälardalsrådet gjort försök att väcka insikt härom. Först tystnad, sedan kommentaren att detta är en viktig aspekt, men...

Fred i världen och ickevåld, är avlägsna. Spridning av en ickevåldskultur är en stor politisk utmaning och har starka ideologiska inslag. De samhällen där våldet används som konfliktlösningsmetod, där våld förekommer mellan individer, där nationer använder våld mot varandra och där regimer utsätter sitt eget folk för våld är inte hållbara samhällen.
Skicka en kommentar