söndag 9 december 2012

Jakten, vargen, livskvaliteten


 Ofta vittnas om vilken betydelse jakten har för livskvaliteten för många människor. Vi måste när vi fattar politiska beslut visa förståelse för de värdena.

Den skandinaviska vargstammen är liten, men den orsakar i vissa fall stora problem.  ” Låt folket bestämma” och med detta menar man ” Låt en byråkrat på länsstyrelsen bestämma”. 

Norsk bondekooperation föreslog en gång att Norge skulle skydda järven, Sverige skulle skydda björnen och Finland skulle freda vargen och i övrigt skulle länderna jaga rovdjur fritt. Det skall vara tvärt om. Vi skall alla ta vårt ansvar för naturen och för den biologiska mångfalden, var och en på sin ort.

Rovdjursutredningen föreslog att en enskild djurägare skall kunna skjuta varg vid direkt angrepp. Riksdagens beslut innebär emellertid att skyddsjakt på varg får ske endast efter särskilt tillstånd från Naturvårdsverket. Varför detta?  Jo, vargstammens storlek tillåter inte experiment. Tillstånd måste krävas på all jakt på varg, eftersom stammen är liten. Den är ett riksintresse.
Skicka en kommentar