lördag 15 december 2012

HSS trampar över

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har gett uppdrag till Akademiska sjukhuset i frågan om eventuellt avtalstecknande mellan HSS och Uppsala Cancer Clinic.
Men va nu då? HSS har väl inga verksamheter. HSS är ju beställare och ska teckna avtal med annat politiskt organ inom landstinget och med externa vårdgivare. I stället för uppdrag till Akademiska borde man ha gjort framställan till styrelsen för Akademiska, som sedan har att ge uppdraget. HSS har trampat över.
Styrelsen för Akademiska borde reagera på det här. För visst har väl landstinget en beställa - utförastyrning.
Åter ett exempel på att leka affärorganisationen i landstinget inte fungerar.
Styrelser för de olika verksamheterna och dessutom endast landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. Och ha siktet inställt på att verksamheternas styrelser blir frofessionella sådana
Skicka en kommentar