söndag 2 december 2012

Hur kan man tveka

Skavsta har ständigt ekonomiska problem, men nu tycks dom vara extra stora. Omöjligt att få lönsamhet. Nyköpings kommun tvingas fortsätta att pumpa in skattepengar i förlustverksamheten.
På regeringens bord ligger nu frågan om, mot alla miljöyttranden, man ska medge start av civil flygplats just utanför Uppsala centrum.
Här kommer regeringen att få visa på vilken sida man står. Står den på miljöns sida?
För mig är det fullständigt omöjligt att förstå att man behöver diskutera frågan längre. Något så uppenbart stridande mot ett tydligt miljötänkande borde vara enkelt att avvisa.
Till detta kommer den ekonomiska aspekten. Varför ska en flygplats i Uppsala bli lönsam när ingen annan av de små flygplatserna är det. Det är dock inte regeringens sak.
Skicka en kommentar