torsdag 20 december 2012

Katastrofal standard på sjukvårdslokaler

Läser i dag en intressant artikel i Upsala Nya Tidning om vården i allmänhet och lokalkvaliteten i synnerhet. Skribenten anser att vården vid Akademiska sjukhuset har en hög kvalitet, men att lokalerna har en standard strax över u - landsnivå.
Akademiska har också fått påpekanden om detta från arbetarskyddsmyndighet. Situationen, att döma av artikeln, är allvarlig. En tröst är måhända att styrelsen för Akademiska arbetar intensivt med problemet. En fundering är emellertid hur beställaren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser på problemet. Uppfyller lokalerna de krav, som HSS har ställt på Produktionsstyrelsen vid "köp" av tjänster? Om inte gör sig ju Produktionsstyrelsen skyldig till avtalsbrott.
För, det kan väl inte vara så illa att kvaliteten inte har avtalats? Och, det kan väl inte vara så illa att HSS gått förbi styrelsen för Akademiska sjukhuset?
Skicka en kommentar