tisdag 11 december 2012

Lämna den politiska arenan

Nu måste vi förlita oss på andra krafter. De politiska räcker inte till. De politiker, som varit samlade i Doha, kunde inte enas om åtgärder, som är nödvändiga för att förhindra en katastrof. De flesta inser allvaret, tycks det, men kortsiktiga intressen är starkare än intresset för att rädda kommande generationer. Hur nu detta kan vara möjligt. Kanske är kunskapen om klimathotet mycket mindre än vi tror. I så fall en skandal i sig.
Nu måste vi lämna den politiska arenan. Den är inte spelbar längre. Vi måste engagera individer organisationer och företag. Individer och organisationer förstår hoten mot mänskligheten, företagen börjar förstå att det är lönsamt att handla miljöriktigt.
Det finns kanske hopp, men då har vi inte tid att vänta på politiska initiativ. Vi måste agera på andra arenor.

Jag menar inte att vi ska ge avkall på att följa demokratiska spelregler, men vi måste visa beslutsfattare att vi som medborgare insett allvaret.
Skicka en kommentar