torsdag 13 december 2012

Neddragning är inte att spara

Den största förstasidesrubriken i dag är inte sann. "Stödinsatser i fara när kommunen sparar". Att spara är väl att lägga undan pengar. I det här fallet handlar det om att anpassa verkligheten till en tilldelad budget. Att journalister inte är kritiska i det här avseendet, det blir större effekt av att tala om att spara, har vi lärt oss leva med, men att politiker själva fortsätter att tala om att spara är bedrövligt.
Det handlar om att en kommunal nämnd har träffat avtal i vilket den ekonomiska ersättningen inte svarar mot den kvantitet och den kvalitet man utlovat. Därför är nu förslaget att dra ner på kvaliteten genom minskad bemanning. Intressant blir ju då att notera om den beställande nämnden betraktar åtgärden som ett avtalsbrott. Rimligen blir detta konsekvensen. Ja, jag utgår från hur det borde bli.
Kanske visar det sig än en gång att systemet med beställa - utföra är ingenting för offentlig verksamhet. Sluta leka affär i offentlig sektor.
Skicka en kommentar