tisdag 11 december 2012

Tips till radions internutbildning

Kanske anordnar radiostationen internutbildning då och då. Detta blir allt mer nödvändigt i takt med att skolan inte klarar av att ge den. Jag menar då journalisthögskolan.
På kommande utbildningsdag skulle några av punkterna kunna vara följande.

1. Skillnaden mellan "själv" och "ensam". Jag var själv hela kvällen är inte OK om det sägs av en journalist
    Grupparbetsuppgift: Utforma fem meningar med ordet "själv" och fem meningar med ordet "ensam"
2. Riktning respektive läge. Var bor Du?  Vart ska Du åka?
    Grupparbetsuppgift: Diskutera vilka missuppfattningar felaktig användning av orden kan skapa
3. Lägg in en liten geografilektion. Visa hur landskapet Uppland sträcker sig in i Stockholm. Visa vilken
   omfattning Uppsala län har.
   Grupparbetsuppgift: Diskutera vilket namn som är mest adekvat, Radio Uppland eller Radio Uppsala.
4. Ordföljder.
    Utgå från meningen "Han har bara spelat fotboll i ett år". Betyder den att han inte gjort någonting annat än
    spelat fotboll under ett års tid? Eller betyder den att han har spelat fotboll i bara ett års tid ? Om det
    sistnämnda är rätt tolkning, vore en mer korrekt mening då: "Han har spelat fotboll i bara ett år"?
Skicka en kommentar