fredag 14 december 2012

I Uppsala kommun är politiker ansvariga

Visst är det märkligt. Inom landstinget är det närmast en regel att professionen får ta ansvar för även politiska frågor, såsom budget och budgetanpassning.  I kommunerna däremot lyfter man fram, som är det självklara, nämnder och styrelser.  Jag menar då hur ansvaret speglas i media.
I dagens artikel om daglig verksamhet för funktionshindrade i Uppsala kommun får nämnden för hälsa och bistånd stå till svars. Men även här har man ju två sorters politiker, beställarpolitiker respektive utförarpolitiker. Alla vi medborgare har väl full koll på vilka dessa politiker är och även när vi ska kontakta beställarpolitikern och när det är utförarpolitikern vi ska begära besked av.
Kanske är det här att raljera. Sådana här onaturliga konstruktioner bidrar till att skapa avstånd mellan väljare och valda. Demokratin blir lidande.
Ett faktafel i artikeln: "Nära 33 miljoner ska sparas". Man har inte alls råd att spara någonting. Här är fråga om att minska kostnaderna med 33 miljoner. Men ursäkta en inte helt initierad, är det inte fråga om avtalsbrott?
Skicka en kommentar