torsdag 20 december 2012

Säkra läkemedel ska krävas

Nyss var det Arbetsförmedlingens generaldirektör, som anklagades för auktoritärt ledarskap och i dag läser jag om problem på Läkemedelsverket, vars chef sägs ha utvecklat ett "subtilt skräckvälde".
I det sistnämnda fallet både sätts på fråga och ifrågasätts patientsäkerheten. Är personalen så utsatt och så sliten att fel kan uppstå i fråga om säkerheten med produkterna?
Jag vill föreslå styrelsen för Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården att uppmärksamma problemen vid Läkemedelsverket genom att tillkalla dess generaldirektör för att få garantier för att läkemedlen man köper är säkra.
Skicka en kommentar