lördag 16 februari 2013

UNT om överbeläggningar

Nog är det märkligt. I en stort uppslagen artikel i dag beskrivs en situation med stor överbeläggning på Akademiska sjukhuset. I december var äverbeläggningen 2,1 procent. Säger kanske inte så mycket. Däremot får beskrivningen av hur patienter placeras i duschrum oss medborgare att reagera.
Vem pekas då ut i artikeln som ansvarig? Jo, ledningen vid Akademiska.Inte ett ord om det politiska ansvaret. Hur ska då sjukhuset klara sin budget?, är en fråga , som ställs. Men snälla nå´n, det finns väl ett politiskt organ, som är budgetansvarigt.
Överläggningar ska äga rum mellan sjukhusledningen och fackliga organisationer. Varför ber inte facken om överläggningar med styrelsen för Akademiska? Och, varför belyser inte tidningen det politiska ansvaret?
Patientsäkerhet, kvalitet och kvantitet i form av antal vårdplatser är självklart politiskt ansvar, men detta bortser man ifrån i artikeln. Lite mer av kunskapsspridning måste vi kunna kräva.
Landstingets beställa-utförasystem borde dessutom innebära att beställaren reagerar för att man inte får den kvalitet man väl har avtalat om. Eller har man inte uttryckt några kvalitetskrav?
De obesvarade frågorna är många.
Skicka en kommentar