fredag 1 februari 2013

Det borde vara kö till köp av vindkraftandelar

Varför blir det inte kö till vindkraftkooperativen för att köpa vindandelar. Att äga vindandelar innebär inte bara att man får köpa el till självkostnadspris. Det innebär också att man är med och bygger ny vindkraft och stödjer omställningen mot förnybart. Nu kan man också välja vindandelar miljömärkta med Naturskyddsföreningens "Bra miljöval". Allt fler talar om att vindkraften är en förutsättning för fortsatt välstånd, även i Sverige. – Den danska lagen som ger närboenden rätten att bli delägare borde gälla i Sverige. läste jag nyligen nånstans. När man bygger en väg drabbas några av buller och av att se vägen men de gynnas av att kunna åka på vägen. De vindkraftverk där närboenden har rätten att köpa in sig och få del av vinsten blir bättre planerade och bättre placerade.
Jag citerar ett hoppingivande avsnitt ur Miljörapporten:
"Efter president Barack Obamas installationstal spekuleras det i om detta var vändpunkten i den amerikanska inställningen till det internationella klimatarbetet. På framskjuten plats i talet konstaterade presidenten att det vore ett svek mot kommande generationer att inte ta tecknen om klimatförändringar på allvar. ”Vissa förnekar detta fortfarande trots överväldigande vetenskapliga bevis, men ingen kan undgå att vi drabbats av torka, förödande skogbränder och allt kraftigare stormar", sade president Barack Obama.
Någon utsträckt hand till resten av världen kom dock inte. I stället talade han om att USA måste leda övergången till hållbar energi och att det inte duger att överlåta till andra länder att driva en utveckling som både ger nya jobb och lönsamhet för nya branscher."Skicka en kommentar