fredag 1 februari 2013

Inte politikers uppgift att fatta politiska beslut?

Sjukhusdirektören fortsätter att hängas ut. Han hängs ut för det som är politiska beslut. Det man kan kritisera honom för är möjligen att han inte lärt politikerna vad som är politiskt ansvar.
Politik är att besluta om pengar, det vill säga hur mycket skattepengar som ska tas in och hur dessa ska fördelas, att besluta om kvaliteten på de verksamheter vi finansierar med skattepengar och besluta om kvantiteten på verksamheterna, det vill säga, omfattning och vilka som ska få ta del av verksamheterna. Politik är också att följa upp, det vill säga kontrollera hurbesluten förverkligas och fatta de beslut som krävs med anledning av uppföljningen.
Personalen vid Akademiska sjukhuset överlämnade härom dagen protestlistor till sjukhusdirektören. Man protesterar mot att antalet vårdplatser vid sjukhuset ska minskas. I samband härmed uttalades från politiskt håll att det är inte politikers sak att avgöra hur många platser man ska ha. Läste jag rätt? Inte politikers uppgift att fatta politiska beslut?
Tydligare kan inte sjukvårdspolitikens abdikation bli
Skicka en kommentar